Folosirea acestui site implică acceptarea termenilor și condițiilor de mai jos. Recomandăm citirea cu atenție a acestora. Szolga Cristian-Robert PFA își asumă dreptul de a modifica aceste prevederi fără o altă notificare. Cea mai recentă versiune poate fi accesată în această pagină.

Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune Termenilor și Condițiilor de ultilizare, și implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea și reprezintă înțelegerea dintre părți.

Szolga Cristian-Robert PFA garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal (citirea articolelor, informare), pe site-ul www.hartagency.ro și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă maniera, în scopuri comerciale sau fără acordul prealabil scris al acesteia.

Întregul conținut al site-ului www.hartagency.ro – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, email-uri, scripturi, programe și alte date – este proprietatea www.hartagency.ro  și a furnizorilor săi și este aparat de Legea pentru protecția drepturilor de autor (legea nr. 8/1996) și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul www.hartagency.ro a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare.

Domeniul www.hartagency.ro este deținut de către Szolga Cristian-Robert PFA Utilizarea acestei mărci, a domeniului sau a numelor de comercializare, siglelor și emblemelor, în formă directă sau “ascunsă” (de tipul, dar nu limitat la, meta taguri sau alte tehnici de indexare, căutare web) fără permisiunea prealabilă scrisă este interzisă și se pedepsește conform legii.